Volejte výrobci 736 488 256

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Proč Rotojet ® > Paliva

Paliva

Pelety jako palivo lze vyrábět z různých energetických surovin. Nejběžnější surovinou je dřevo, ale dnes se již běžně k výrobě užívá více alternativních surovin, zejména tzv. agropaliv. Tyto suroviny mají různé vlastnosti, které jsou jak výhodné, tak nevýhodné pro spalování pelet.

 

Co vše lze spalovat?

Např.:

 • pelety z neodkorněného dřeva, ze slámy (z řepky, hořčice a obilovin), z kukuřice a ze slunečnice;
 • pelety z netradičních paliv (z rašeliny, z uhelného prachu, z papíru);
 • nepeletované drobnozrnné zbytky po sklizni obilovin, slunečnice, máku, řepky olejky, cukrovarnický odpad, pokrutiny po lisování olejnin;
 • pecky a semena;
 • drobnozrnné hnědé uhlí, určené pro automatické kotle.

 poznámka: v hořáku nelze spalovat dřevní štěpku.

 

Praktické rady pro výběr suroviny ke spalování

 1. Důležité faktory, které je dobré zkontrolovat, jsou energetická hodnota, velikost, podíl drobných částic, vlhkost a v neposlední řadě cena. Zákazník by měl zvolit palivo, které má nejnižší náklady na jednotku energie s ohledem na funkci paliva v kotli. Významný je aspekt dlouhodobé dostupnosti daného paliva (anebo samopěstování).

 2. Důkladně kontrolujte funkčnost kotle po dodávce nového paliva.

 3. Větší část závad spalování, které mohou nastat jako důsledek nekvalitního paliva, spočívá v nakládání s palivem, v jeho uložení v meziskladech, než se dostane ke konečnému spotřebiteli (např. vysoký podíl drobných částic, cizí předměty [kamínek, šroub, hřebík, ...]).

  Tvorba spečenců v popelu závisí také na silikátových nečistotách (písek). Ty nemohou být odhaleny jinak, než při provozu.

  Navlhlé pelety se mohou vyskytnout v souvislosti s uložením v meziskladu a s transportem. Pokud možno, zkontrolujte si ještě na nákladním voze, že pelety jsou čisté, suché, bez pilin a odrolenin. Navlhlé pelety mohou v dopravních cestách také nabobtnat a poškodit zařízení, např. převodovku šnekového dopravníku. Proto před delší odstávkou zařízení vždy vyčistěte externí dopravník, právě v něm mohou nabobtnalé pelety udělat dost škody).

 4. Při spalování dřevěných pelet zůstává přibližně 1 až 2 % popela. Při spalování pelet z agropaliv (z řepkové slámy, obilovin, makoviny, cukrovarnických řízků atd.) vzniká větší množství popela (6-15%). Dobu kontroly množství popela v popelníku je nutno přizpůsobit této skutečnosti.

 

Řízení dvou podavačů paliva

Palivo je dodáváno do hořáku pomocí dopravníku paliva ze zásobníku, který může mít libovolnou velikost (standardně 850 a 1200 l). Elektronika hořáku může ovládat dva dopravníky paliva současně a lze tak přímo na vstupu do hořáku ze dvou zásobníků s různým obsahem:

 • paliva míchat v nastavitelném poměru obou složek, nebo
 • základní palivo lze aditivovat (např. pro zvýšení teploty tavení popelovin, pro odstranění nežádoucích zplodin hoření apod.), anebo
 • je možno obě paliva střídat (jedno palivo pro snadné zapálení, druhé pro následný provoz) apod.

Míchání obou složek až na vstupu do hořáku zajistí skutečně stálý poměr obou složek při spalování, což jinak zajistit ani nelze. Pokud totiž smícháte v nějaké větší nádobě drobnozrnné palivo s další složkou, která má větší rozměry, např. v zamýšleném poměru 1:3, tak se po krátké době, vlivem gravitace a drobných otřesů při provozu zařízení, nahromadí menší frakce dole a větší frakce zůstane v horní části nádoby. Protože šnekový podavač odebírá palivo ode dna zásobníku, začal by brzy do hořáku vnášet převážně jemnou frakci, takže by se paliva spalovala ve výrazně jiném než zamýšleném poměru.

 

Poradíme Vám

Pokud s hořákem ROTOJET® začínáte a rozhodujete-li se, jaké palivo zvolit, rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti. Obraťte se na nás např. prostřednictvím formuláře níže. 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů