Volejte výrobci 736 488 256

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Proč Rotojet ® > Princip fungování

Princip fungování

Jedinečnost hořáku ROTOJET®

Hlavní předností hořáku ROTOJET® je válcový rošt s řízeným přístupem vzduchu, který svým otáčivým pohybem napomáhá k odstraňování popela z prostoru zóny hoření do popelníku. Nově navržený materiál pro výrobu otočného roštu odolává teplotám 1 100 °C, změna v konstrukci roštu přinesla zvýšení samočistící schopnosti - četnost čištění roštu i pro spékavá paliva je 1x ročně.

Konstrukce

Hořák je chráněn evropským průmyslovým vzorem a jeho otočný rošt patentem. Tato chráněná konstrukce hořáku umožňuje spalování biomasy, to znamená spalování pelet nejen ze dřeva, ale také z rostlinných tzv. agropaliv, popř. pelet z fosilních paliv (z rašeliny a uhlí). Palivo je dodáváno do hořáku pomocí dopravníku paliva ze zásobníku, který může mít libovolnou velikost (standardně od 250 do 1000 l).

Automatický provoz

Po instalaci hořáku do kotle probíhá provoz hořáku zcela automaticky díky řídící jednotce, která umožňuje přizpůsobit provoz spalování v kotli konkrétním podmínkám celého otopného systému.

V případě požadavku na vytápění řídící jednotka prostřednictvím dopravníku nasype pelety ze zásobníku do hořáku, kde jsou pelety nejdříve zapáleny pomocí zapalovacího tělíska. Po zapálení následuje rozhoření a náběh na nastavený výkon, ve kterém hořák pracuje po celou dobu trvání požadavku na vytápění objektu. V případě ukončení požadavku na vytápění, řídící jednotka ukončí provoz dopravníku pelet, zbytek pelet v hořáku dohoří, hořák je vyčištěn a odstaven do pohotovosti do doby následného požadavku, kdy se celý cyklus opakuje.

Řídící jednotka umožňuje širokou škálu nastavení, a to jak pro různé druhy paliv, tak i pro provoz na různých topných systémech. Příkladem může být řízení provozu s akumulační nádobou, zásobníkem TUV, spolupracuje s prostorovým termostatem atd.

Nedílnou součástí řídící jednotky jsou ochranné a bezpečnostní funkce, např. ochrana proti přetopení, protimrazová ochrana atd.

Sestava kotle s hořákem ROTOJET ®, zásobníkem a dopravníkem palivaKotle

Kotel je tvořen ocelovým kotlovým tělesem, do kterého je instalován hořák ROTOJET®. Kotel APOLLO-ETKA ALL PELLETS má hořák z přední strany, kotle větších výkonů (50 kW) jen z levé nebo pravé strany podle požadavku zákazníka. Sestava je zkompletována zásobníkem na palivo a šnekovým dopravníkem, který propojuje zásobník s hořákem.

Obecně je kotel určen pro vytápění bytů, rodinných domů, provozoven a obdobných objektů s příslušnou tepelnou ztrátou.

Kotel je nutné nainstalovat na teplovodní otopný systém s otevřenou nebo tlakovou expanzní nádobou s maximálním přetlakem 200 kPa. Odtah spalin musí být řešen napojením kotle do komínového tělesa, pro výkony 50 kW doporučujeme instalovat též odtahový ventilátor spalin.

Ke kotli je možné zakoupit řadu volitelného příslušenství.

 

 

Sestava kotle s hořákem ROTOJET®, zásobníkem a dopravníkem paliva